Medlemsvilkår

       Medlemsvilkår fra 1. jan. 2017

 • Innmeldingsavgift, de 2 første månedene og årsgebyr for kort, må betales ved innmelding.
 • Utelatelse av fremmøte fritar ikke et medlem fra å overholde betalingstermin. Unnlatelse av betaling en mnd. medfører purring/varsel om inkasso via Credicare. Alle abonnement med unntak av enkeltmnd. og kontantabonnement trekkes forskuddsvis via avtalegiro.
 • Ungdomsabonnement for ungdom under 16 år er tidsbegrenset til 13-17 på hverdager. For voksne medlemmer med nøkkelkort er senteret åpent alle dager mellom 6 og 23.

Det tas forbehold om endringer i åpningstidene.

 • Medlemskortet/nøkkelkortet er personlig og kan ikke overlates eller overdras til andre. Medlemmet plikter snarest å melde fra om tapt kort. Tapt kort erstattes mot en avgift på kr 100,-Medlemmet plikter å ikke slippe inn andre gjennom inngangsdør etter å ha åpnet døra med sitt personlige nøkkelkort.
 • Hvis misbruk av personlig magnetkort blir avslørt vil medlemmet kunne bli utestengt fra senteret imiddelbart. Eget magnetkort skal benyttes ved inngangspartiet uansett om dør er åpen eller om du kommer sammen med andre medlemmer.

 

 • All trening skjer på eget ansvar.Trening i et delvis ubetjent treningssenter stiller særlige krav til aktsomhet hos medlemmet. Det er mulig å skade seg på treningsapparater ved at man kommer i klem, får muskelstrekk etc. eller ved funksjonsfeil i apparatet. Alle medlemmer plikter å lære apparatenes funksjonalitet før bruk.
 • Medlemmet er ansvarlig for at han / hun er fysisk og psykisk skikket til å nyte godt av de ytelser som tilbys. Medlemmet aksepterer at treningssenteret ikke bærer ansvar for skader på person eller gjenstander eller tap på gjenstander. Dette gjelder uavhengig av om skaden eller tapet oppstår under eller som følge av medlemmet eller andres opphold i senteret.
 • Medlemmet plikter selv å påse at treningsutstyr fungerer før bruk. Medlemmer plikter tilsvarende å oppbevare klær og personlige eiendeler på en forsvarlig måte. Medlemmet plikter å benytte rent treningstøy og rene innesko. – dvs. IKKE ytterskoene.
 • Medlemmet plikter å holde orden og rydde på plass utstyr, flasker etc. etter bruk.
 • Enhver befatning med dopingmidler benevnt i IOC’s liste vil medføre livsvarig utestengelse fra Frisk Trening og Manuellterapi Senter.
 • Medlemmet plikter å forlate treningssenteret innen oppsatt stengetid.

         Avbrudd/frysing av abonnement

 • Treningskontrakten gjelder til den sies opp med 1 måneds skriftlig varsel. Hvis man sier opp, og vil tegne medlemsskap på nytt igjen senere, må man betale nytt innmeldingsgebyr. For kontant medlemskap er tidsrommet som er betalt endelig.
 • Avbrudd/utsettelse i medlemskap kan innvilges dersom det er saklig grunn. Avbruddsperioden må være på minimum 1 mnd. Som saklig grunn regnes sykdom, barselspermisjon, militærtjeneste og arbeide/studier utenbys. Attest fra lege og arbeidsgiver må framvises. Man kan fryse abonnementet pga. ferie inntil to mnd. pr. kalenderår, mot et gebyr på kr. 50. Det må gjøres innen den 5te i måneden før, da banktrekket genereres for neste mnd. denne dato. Dette gjelder alle avtalegiroer.
 • Dersom medlemmet må avbryte medlemskapet på grunn av ulykke, kroniske sykdommer eller lignende uforutsette forhold betales bare for benyttet tid fram til søknad om stopp av medlemskap er innlevert med dokumentasjon fra lege.
 • Misbruk eller overtredelse av ovennevnte regler vil medføre advarsel og ved ytterligere gjentagelse medfører stenging av medlemskapet uten refusjon av innbetalt treningsavgift eller stopp av avtalegiro.